Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

KASUTAJAANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Andmete töötlemise põhimõtted

Teie isikuandmete vastutustundlik kaitsmine on meie jaoks oluline. Isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil kogutakse.  Andmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate seadustega ning isikuandmete töötlemisel lähtume alati Teie huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ EESTI ARVUTISPORDI LIIT, registrikoodiga 80589159, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50, 10152.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on ettevõtte poolt kogutavate isikuandmete analüüsimine ning läbi selle platvormi poolt pakutavate teenuste kasutamise lihtsustamine ja parandamine. Lisaks aitab andmete kogumine pakkuda kasutajale personaalsemat ning kohandatud veebilehe sisu.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a:

 • e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Teile edastatakse turundusmaterjale ja pakkumisi
 • veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks
 • kolmandate osapooltega, kellega ettevõtte koostööd teeb. Kui Teie isikuandmeid otsustatakse jagada ettevõtte partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte andmekogumise eesmärkidega.
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).

Eelnimetatud juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

Isikuandmete talletamine

Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega, s.t isikuandmeid ei säilitada kauem, kui töötlemiseks on vaja. See tähendab, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam otstarbeks, milleks neid koguti, vaja, või pole need enam asjakohased. Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel

Kasutajal on seoses oma isikuandmetega kasutada seadusest tulenevaid õiguseid:

 • õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel (sh isikuandmete analüüsi  ehk n-ö profileerimist)
 • õigus loobuda uudiskirjadest/personaalsetest pakkumistest

Veebilehel kogutavad andmed

Veebilehel võidakse läbi erinevate vormide Teie käest koguda järgnevaid isikuandmeid:

 • Nimi
 • Perenimi
 • Aadress
 • Telefon
 • E-post

Viimati muudetud 11.11.2021

Ägedad auhinnad parimatele tudengitele!

Iga kuu me loosime ägedaid auhindu nagu mänguhiired ja klaviatuurid parimate tudengite vahel. Osale turniirides ja ole aktiivne tundides – saa selle eest punktid, millega saad võita auhindu!